Avskaffa psykiatrisk vård som straff föreslår utredning

Avskaffa psykiatrisk vård som straff föreslår utredning
En person som bedöms ha varit otillräknelig då en brottslig gärning begicks ska inte kunna dömas för brott, föreslår utredningen. Arkivbild: Mostphotos

Rättspsykiatrisk vård bör avskaffas som påföljd. Det föreslås i Psykiatrilagsutredningen som i dag överlämnades till socialministern Göran Hägglund.

Utredningen har haft i uppdrag att göra en översyn av lagen om psykiatrisk tvångsvård och lagen om rättspsykiatrisk vård samt lämna förslag till en ny lagstiftning på området.

Då en påföljd bestäms för psykiskt störda lagöverträdare ska hänsyn tas till behovet av psykiatrisk vård. En person som bedöms ha varit otillräknelig då en brottslig gärning begicks ska inte kunna dömas för brott, föreslår nu utredningen.

Den föreslår också att all lagstiftning om psykiatrisk tvångsvård samlas i en ny lag. Tvångsvården ska alltid syfta till att göra patienten motiverad att medverka frivilligt eller ta emot det stöd hon behöver.

Som i dag ska det krävas en allvarlig psykisk störning för att psykiatrisk tvångsvård ska komma i fråga. Men dessutom måste patienten ha ett stort behov av psykiatrisk vård för att tvångsvård ska ges, anser utredningen.

I den nya lagen ska det framgå vilka tvångsåtgärder som den psykiatriska tvångsvården får använda och under vilka förutsättningar. För att få bättre kontroll över användningen vill utredningen att en särskild nämnd inrättas. Den ska också kunna ge tillstånd till fler tvångsåtgärder än de som ska listas i lagen.

Särskilda skyddsåtgärder ska kunna beslutas av domstol för att förhindra personer som har begått våldsgärningar av allvarligt slag från att begå nya. Sådana åtgärder ska inte vara straffrättsliga påföljder. Dessutom ska domstolen kunna besluta att ett fängelsestraff ska avtjänas i en särskild, sluten, stödenhet om den dömda har särskilda behov utifrån en funktionsnedsättning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida