Bättre bemötande kan minska risken för polisanmälningar

Bättre bemötande kan minska risken för polisanmälningar
Synnöve Ödegård, expert på patientsäkerhetsfrågor, anser att vården måste ta patienternas synpunkter och oro på större allvar.

Vården måste göra grundligare utredningar av misstag och bemöta anhöriga och patienter bättre. Annars finns risk att vi får fler polisanmälningar mot enskilda vårdanställda. Det säger Synnöve Ödegård, forskare i patientsäkerhet på Kungliga tekniska högskolan i Stockholm.

2 november 2011

Den kommande Emilrättegången och det nyligen avslutade målet mot läkaren på Astrid Lindgrens sjukhus har satt fokus på frågan om det kommer att bli vanligare med polisanmälningar mot anställda inom vården.

Brister i bemötandet

Synnöve Ödegård är sjuksköterska och forskar om patientsäkerhet på KTH, Kungliga tekniska högskolan. Hon håller med juristen Sverker Jönsson om att det finns risk för att fler patienter och anhöriga ska välja att polisanmäla misstag och felbehandlingar.

– Vi har en ny generation som troligen kommer att ifrågasätta vården mer än tidigare och det finns brister i hur patienter och anhöriga bemöts inom vården. En övervägande del av enskilda klagomål både till patientnämnderna och Socialstyrelsen handlar om just bemötandet, säger hon.

Förklara och be om ursäkt

Synnöve Ödegård anser att Astrid Lindgren-fallet är väldigt speciellt och att rättegången kom att handla om något annat än det föräldrarna hade önskat, nämligen att få veta vad som hade gått fel i vården av deras för tidigt födda dotter.

– En förklaring till varför de gjorde en polisanmälan kan vara att de  kände sig nonchalant bemötta vid några tillfällen och inte fick en ordentlig förklaring på vad som hade hänt. Vården måste ta patienternas synpunkter och oro på största allvar. När något går snett måste man ta sig tid och kunna ge en förklaring och framför allt be om ursäkt, säger Synnöve Ödegård.

Vårdgivarna utreder sig själva

Ansvaret för att utreda misstag ligger på vårdgivarna och det kan finnas en risk för att problem i den egna organisationen inte tydliggörs i den egna analysen. Resultatet kan då bli att en enskild anställd får hela skulden, som i Emil-fallet.

Synnöve Ödegård anser att ansvaret för utredningar ska ligga hos vårdgivarna, men de behöver öka sin kompetens inom patientsäkerhetsområdet framför allt när det gäller händelse- och riskanalyser.

– Frågan är också om Socialstyrelsens handläggare har tillräcklig kompetens för att granska vårdgivarnas analyser. De förändringar som den nya lagstiftningen innebär har gjort att Socialstyrelsen fått en kraftig tillströmning av ärenden och ett stort antal nyanställningar, påpekar Synnöve Ödegård.

Ska finnas möjlighet att överklaga

Hon anser att det borde finnas möjligheter för både personal och patienter att överklaga och få en oberoende prövning om man inte är nöjd med den utredning som vårdgivaren och Socialstyrelsen gör.

– Om patienterna inte upplever att systemet fungerar kommer de att vända sig till polisen i stället. Om det blir så får framtiden utvisa.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida