Behandlingen av lungcancer skiljer sig mellan regionerna

Behandlingen av lungcancer skiljer sig mellan regionerna
Lungcancer är en av de mest aggressiva cancerformerna, och drabbar 3 500 personer om året. Foto: Colourbox

Lungcancer är en aggressiv cancerform. Tidig och samordnad behandling är viktig för att patienterna ska överleva. Men behandlingen skiljer sig åt mellan olika delar av landet.

Bara 15 procent av kvinnorna och 12 procent av männen lever fem år efter det de fick sin lungcancerdiagnos. Det gör den här cancerformen till en av dem med sämst prognos. För till exempel bröstcancer är överlevnaden 87 procent efter fem år.

Nu har Socialstyrelsen tagit fram nya riktlinjer för cancervården. I dem prioriteras ett antal nya diagnosmetoder. En av dem är PET-DT, en metod för att undersöka lungan genom att avbilda den.

– Diagnostiken när det gäller lungcancer ser generellt sett olika ut i landet och användningen av PET-DT skiljer sig kraftigt åt mellan regionerna, säger Sverre Sörenson, docent och överläkare, som lett granskningen av det vetenskapliga underlaget i riktlinjerna, i ett pressmeddelande på Socialstyrelsens hemsida.

Han gissar att behovet av PET-DT för lungcancer är tre gånger så stort som tillgången.

Multidisciplinär konferens

Stor betydelse har också om patienterna diskuteras i så kallade multidisciplinära konferenser, det vill säga att flera läkare med olika specialistinriktning diskuterar patienten tillsammans.

– Även här ser vi stora variationer i de olika sjukvårdsregionerna. Andelen lungcancerpatienter som bedöms vid multidisciplinär konferens varierar mellan 35 och 75 procent, säger Hans Starkhammar, docent och överläkare, som lett arbetet med att ta fram rekommendationerna.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för lungcancervården är preliminära och ska diskuteras på flera regionala sjukvårdseminarier där man gör konsekvensanalyser av rekommendationerna. Analyserna kommer Socialstyrelsen sedan att använda i den slutgiltiga versionen av riktlinjerna som publiceras i början av 2011.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida