Blev förlamad i CT-kameran?

Vid en första undersökning avbröt röntgensjuksköterskan då mannen reagerade med stark smärta och ”strömkänsla”. Ändå genomfördes den dagen efter.

Patienten sökte för smärta och nedsatt rörlighet i nacken och ena axeln efter att två dagar tidigare ha ramlat i en trappa. Flera försök att röntgenundersöka gjordes men han fick rejält ont och upplevde en obehaglig ”strömkänsla” genom hela kroppen. Till sist blev han röd över ansikte och kropp. Rönt­gensjuksköterskan och undersköterskan avbröt och skrev ett meddelande om vad som hänt till röntgenpersonalen dagen efter.??

Undersköterskan följde mannen tillbaka till akuten och berättade för ST-läkaren om de symtom på ryggmärgspåverkan som patienten fått, föreslog smärtstillande och avslappnande läkemedel till patienten och en ortopedkonsultation. ST-läkaren såg inga motoriska eller sensoriska bortfall och beslut fattades att utredningen skulle fortsätta dagen efter. ?

Nästa dag körde patienten själv till sjukhuset. Nacksymtomen hade ökat och han ville träffa ortopedläkaren som inte gått att nå dagen före. ST-läkaren frågade ortopedbakjouren om undersökningen skulle ge­nomföras och efter förbere­dande uppbäddning med kud­dar placerades patienten i CT-kameran. Han fick ont och blevdärefter förlamad i både armar och ben. På de bilder man hann ta syntes en fraktur mellan patientens fjärde och femte halskota. Han opererades akut på ett universitetssjukhus men har omfattande funktionsnedsättningar. Han förflyttar sig i rullstol, behöver hjälp för att klara sin vardag och tränar för att inte funktionsnivån ska sjunka.??

Socialstyrelsen är mycket kritisk till att lex Maria-anmälan dröjde ett år, att det som berör akuten, röntgen och ortopeden inte har utretts, att förslagen på åtgärder inte är förankrade i verksamheterna och saknar tidsplan.

(Diarienummer 9.3.1-38570/2011)?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida