Bristen på specialistsjuksköterskor bekräftas i ny rapport

Det är brist på barnmorskor men råder balans när det gäller sjuksköterskor. Det är budskapet från Socialstyrelsen i en rapport som publiceras i dag. Men samtidigt råder det enligt Socialstyrelsen redan i dag brist på specialistsjuksköterskor.

Utvecklingen när det gäller sjuksköterskor med och utan specialistutbildning går åt diametralt olika håll. Medan sjuksköterskorna totalt sett blivit 13 procent fler under perioden 1995-2005, har antalet sjuksköterskor med specialistutbildning minskat med 9 procent – från drygt 58 000 år 1995 till 53 000 år 2005. År 1995 utgjorde specialistsjuksköterskorna två tredjedelar av sjuksköterskekåren, tio år senare var deras andel 53 procent.

Det finns alltså en mycket konkret orsak till att landstingen enligt Socialstyrelsen uppger att de har stora svårigheter att rekrytera specialistsjuksköterskor.

”Måste uppvärderas”

Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund ser en direkt koppling mellan landstingens och kommunernas värdering av specialistsjuksköterskorna och den uppkomna bristen.

– Beslutsfattarna inom kommuner och landsting måste genomföra snabba och kraftfulla åtgärder för att täcka den brist på specialistsjuksköterskor som riskerar patientsäkerheten. I det avtal vi förhandlar med Sveriges kommuner och landsting om kräver vi mer utbildningsmöjligheter och högre värdering av specialistsjuksköterskorna, säger hon.

Också barnmorskorna blev 13 procent fler mellan 1995 och 2005. Men den utvecklingen vänder nu. Socialstyrelsen räknar med en stor brist framöver. Fram till år 2023 kommer antalet barnmorskor enligt Socialstyrelsens prognoser att minska med 1 300 eller 20 procent.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida