Cheferna i psykiatrin vill slippa anmäla självmord

Många chefer inom psykiatrin vill slippa rapportera alla självmord som lex Maria-ärende till Socialstyrelsen. De upplever att hur de än gör får de kritik. I stället vill de ha ett system där orsakerna till självmorden analyseras så att de i större utsträckning kan förebyggas.

Sedan det blev lag på att alla självmord som begås i anslutning till hälso- och sjukvården ska lex Maria-anmälas till Socialstyrelsen har anmälningarna stadigt ökat. I fjol anmäldes cirka 600 självmord. Men nu börjar cheferna inom psykiatrin tröttna på rutinen.

– Lex Maria är ett felsökningsinstrument som oftast slutar med att vården får en bock i kanten, säger utredaren Karin Lindström vid arbetsgivarorganisationen SKL, Sveriges kommuner och landsting, till tidningen Dagens samhälle.

Hon menar att även när psykiatrin har gjort allt den har kunnat för att försöka förhindra självmord så blir svaret från Socialstyrelsen negativt. Därför, menar hon, borde det vara som med andra lex Maria-anmälningar, att chefsläkaren avgör vilka fall man ska gå vidare med eller inte.

Vill ha händelseanalys

I fjol lade en statlig utredning fram ett förslag om att det borde göras en händelseanalys efter alla självmord. Då skulle man få svar på vad som har hänt, varför och vad man eventuellt kan göra för att förhindra liknande självmord.

Förslaget har ännu inte gått ut på remiss, men Karin Lindström ser positivt på det.

– Analyserna är framåtsyftande och skulle ge mycket mer för vården och patientsäkerheten, säger hon till Dagens samhälle.

Håller inte med

Gunilla Wahlén, ordförande i Riksförbundet för suicid prevention och efterlevnadsstöd, tycker inte att det är någon bra idé att slopa lagen om att samtliga självmord ska rapporteras till Socialstyrelsen. Hon anser att det är viktigt för att göra problemet synligt.

Men hon välkomnar tanken på att det i varje enskilt fall bör göras en händelseanalys. År 2008 gjordes händelseanalyser endast i 27 procent av de fall som rapporterades från vården. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida