Datorproblem bakom var femte lex Maria-anmälan

Remisser som inte kommer fram, återbesök som aldrig bokas, provsvar som inte kan läsas — 20 procent av alla lex Maria-anmälningar beror på brister i datorteknik visar en preliminär undersökning.

28 april 2009

Från början var det tänkt att medicinalrådet Ulla Fryksmark vid Socialstyrelsen skulle göra stickprov ur fjolårets lex Maria-anmälningar för att se vilka som skulle prioriteras ur ett vårdperspektiv. Men det utvecklade sig till att bli en undersökning kring vårdens datorsystem.

– Jag märkte att datorproblem förekom ofta och började därför kategorisera anmälningarna, säger Ulla Fryksmark.

Brister är vanligt

Ulla Fryksmark är noga med att poängtera att det rör sig om preliminära siffror och inte om en publicerad utredning. Hon vill inte heller dra några slutsatser kring huruvida vissa datorsystem oftare orsakar problem än andra.

– Jag kan säga att bristande remisshantering, missade återbesök och kommunikation mellan olika vårdenheter är vanligt förekommande.

Många olika orsaker

Datorproblemen kan inte enbart skyllas på systemen, vårdpersonalen eller arbetsgivarna enligt Ulla Fryksmark.

– Det rör sig både om användare som gör fel och system som kanske inte är helt lämpliga för vården. Men det kan också röra sig om kompetensbrister hos dem som sköter upphandlingen av datorsystemen eller om för korta utbildningar av användarna.

Allvarliga problem

Vårdfacket skrev nyligen om situationen på operationsavdelningen på Danderyds sjukhus där de otympliga datorsystemen äventyrar säkerheten för patienterna och personalen.

Socialstyrelsen och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, har nyligen kommenterat ett ansvarsfall där brister i datorsystem gjorde att en patient inte fick sin ordinerade antikoagulantia vilket resulterade i en hjärninfarkt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida