Det ska bli omöjligt att stå utanför a-kassan

A-kassan kommer i framtiden att vara obligatorisk för alla som arbetar, men det finns många frågetecken kring hur den ska se ut.

Att regeringen vill ha en arbetslöshetskassa där alla arbetande är med är känt sedan länge och den inställningen har inte förändrats.

Däremot är det inte säkert att ett beslut kan fattas redan under 2008, som tanken var. Det har nämligen visat sig att det finns en rad frågor som först måste utredas innan regeringen kan komma med ett färdigt förslag.

Bland annat:

  • Vem ska söka reda på alla de drygt 700 000 som i dag står utanför a-kassorna och hur ska det gå till?
  • Hur ska man lösa motsättningen mellan ett tvingande medlemskap i en a-kassa och kopplingen till fackförbund som bygger på frivillighet?
  • Ska de avgifter som finns i dag också gälla i framtiden eller ska det vara en lika hög avgift för alla?

– Grundtanken är att avgiften ska kunna variera utifrån hur hög arbetslösheten är i en bransch. Går den ned kan avgiften sänkas, går den upp kan den höjas, säger Eva Uddén Sonnegård, statssekreterare hos arbetsmarknadsministern Sven Otto Littorin.

Arbetsmarknadsdepartementet utarbetar nu direktiven till den utredning som ska tillsättas. När det här skrivs är det dock inte klart när utredningen ska komma i gång, när den ska vara klar och vem som kommer att utses till utredare. Gissningsvis vet vi mer i början av mars.

– Det här är en så stor förändring att utredningen måste få gott om tid för sitt arbete, säger Eva Uddén Sonnegård.

Ett par förutsättningar är dock klara, säger hon.

– Det blir inte en enda statlig a-kassa utan tanken är att de a-kassor som finns i dag ska finnas kvar. Idén är också att alla som arbetar ska vara anslutna, säger Eva Uddén Sonnegård.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida