Dog fastspänd i bälte

Den fastspände mannen hittades död på morgonen. Kliniken själv anser sig inte ha gjort några fel. Socialstyrelsen identifierar däremot en rad fel och brister i hanteringen.

18 november 2011

Det var i våras som personalen på en vuxenpsykiatrisk klinik hittade en patient död på morgonen. Mannen, som vårdades på grund av ett maniskt skov med psykotiska inslag, hade spänts fast dagen före för att bryta det maniska skovet. Dessförinnan hade mannen behandlats med lugnande medel, vilket inte fungerade.

När kliniken själv undersökte omständigheterna kring mannens död upptäcktes inget anmärkningsvärt förutom att tvångsåtgärderna inte dokumenterats enligt praxis.

Socialstyrelsen har däremot en hel del att säga om saken.

  • Somatisk status och bedömning saknas
  • Det framgår ej om bakjouren genomfört en personlig undersökning
  • Det finns ingen dokumentation över alternativ till att spänna fast patienten
  • Någon vårdplan upprättades aldrig, trots att det ska göras när LPT tillämpas
  • Trots att patientens tillstånd innebar en risk för cirkulationskollaps konsulterades inga andra specialister

Socialstyrelsen sammanfattar ärendet med att kliniken har brister i både patient- och rättssäkerhet.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida