Utredda fall

Dubbelt nekad ambulans efter mopedolycka

Sjuksköterskor i två ambulanser rådde en kvinna att själv söka vård. Senare visade hon sig ha en bruten fotled och knäskada. Ivo utdelar kritik, trots att kvinna var berusad och inte medverkade till vård.

Händelsen anmäldes av kvinnan som sommaren 2019 blev påkörd av en moped som kom farande i cirka 40 km/h.

När ambulansen kom till platsen konstaterade sjuksköterskorna att patienten var vaken och hade lika stora pupiller som reagerade på ljus. Luftvägarna var fria, pulsen regelbunden och fyllig. På ena knät fanns en sårskada som behövde sys, men denna rengjordes och tejpades. Vidare framgår att patienten hade druckit alkohol under kvällen och eventuellt även annan substans.

Ivo noterar att vitalparametrar, såsom blodtryck, puls och andningsfrekvens saknas i dokumentationen. I ett yttrande uppger sjuksköterskorna att patienten inte medverkade till delar av undersökningen och att vitalparametrar därmed inte kunde tas. Patienten ska ha erbjudits en sittande sjukresa, men svarade vid tillfället inte på tilltal.

Ivo kan inte bedöma vad som sagts och uppfattats i situationen då uppgiften om sjukresa inte finns antecknad i journalen. Ivo påminner om bestämmelserna i patientdatalagen som säger att en patientjournal alltid ska innehålla väsentliga uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder.

Kallade på ny ambulans

I journalen finns däremot en anteckning om att patienten rekommenderades att söka vård under natten. Kvinnan började gå hemåt men hade svåra smärtor och var rädd för en huvudskada, varpå en ny bil larmades ut.

Förutom knäskadan som redan tejpats fick sjuksköterskorna i den nya ambulansen höra att patienten var svullen om fotleden men att hon kunde röra på benen och hade känsel i fötterna.

Vitalparametrar kontrollerades och var utan anmärkning. Vidare noterade sjuksköterskorna att patienten hade druckit alkohol och att hon svarade kryptiskt på vissa frågor. De bedömde att det inte fanns behov av akutsjukvård utan rekommenderade patienten att söka vård på en vårdcentral under morgondagen om smärtan i fotleden var kvar.

Personal i båda bilar kritiseras

När kvinnan dagen efter uppsökte sjukhus visade det sig att hon hade en fraktur i höger fotled samt en kontusionsskada (stöt- eller krosskada) i vänster knä.

Ivo konstaterar att skadorna inledningsvis bedömdes vara lindriga men att patienten var påverkad av alkohol och inte fullt ut medverkade till undersökning. Med tanke på att patienten hade blivit påkörd av en moped i hög fart var det motiverat med vidare omhändertagande på sjukhus för att klargöra skadeläget.

Ivo anser därför att ambulanssjukvården inte till alla delar uppfyllde kraven i 6 kap. 1 § Patientsäkerhetslagen, som föreskriver att patienten ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård. Vården ska så långt som möjligt utformas i samråd med patienten och patienten ska visas omtanke och respekt.

Diarienummer hos Ivo: 8.2.1-32513/2019-25.

Vårdfokus nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida