Dubbelt så vanligt att lågutbildade dör i hjärt-kärlsjukdom

För första gången redovisar Socialstyrelsens dödsorsaksregister sambandet mellan dödsorsak och utbildningsnivå.??

21 augusti 2014

Under 2013 var dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar mer än dubbelt så hög bland kvinnor och nästan dubbelt så hög bland män med enbart grundskoleutbildning, jämfört med personer med eftergymnasial utbildning.

I dag presenterar Socialstyrelsen statistik över dödsorsaker 2013 och för första gången redovisas sambandet mellan dödsorsak och utbildningsnivå. Det är inte bara när det gäller dödlighet i hjärt-kärlsjukdomar som det finns ett klart samband, det gäller även för andra sjukdomar.

Alkoholrelaterade dödsorsaker

Bland kvinnor i åldrarna 35-64 år dog dubbelt så många med grundskoleutbildning jämfört med dem med gymnasieutbildning av alkoholrelaterade orsaker. Även när det gäller män var andelen dödsfall på grund av alkoholrelaterade orsaker högre hos dem med grundskoleutbildning jämfört med dem med högre utbildningsnivå.

På liknande sätt skiljer sig dödligheten åt mellan personer med olika utbildningsnivåer när det gäller tumörer och andningsorganens sjukdomar.

Kraftig ökning av demenssjukdomar

Förra året dog 90 505 personer i Sverige. Av de som avled var nära tre fjärdedelar 75 år eller äldre. Bland samtliga avlidna var den vanligaste dödsorsaken hjärt- och kärlsjukdomar, därefter kom tumörer och demenssjukdomar.

Dödligheten i demenssjukdomar har ökat kraftigt under perioden och ligger nu drygt fyra gånger högre än 1987 för både kvinnor och män.?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida