Ensam sjuksköterska i Dorotea skulle hantera misstänkt hjärtinfarkt

En kvinna i Dorotea med misstänkt hjärtinfarkt fick inte rätt vård. Nu kräver Socialstyrelsen att  landstinget i Västerbotten redovisar åtgärder för att undvika liknande händelser i framtiden.

Kvinnan sökte hjälp inne på Dorotea sjukstuga. Det fanns ingen läkare på plats då sjukstugan hade samjour med Vilhelmina sjukstuga.

En sjuksköterska tog därför emot kvinnan men blev osäker på vilka rutiner hon skulle följa, om det skulle vara ”sjukstugerutiner” eller ”ambulansrutiner”. Patienten fick ingen blodförtunnande medicin.

EKG-uppgifter kom inte fram

Sjuksköterskan uppfattade situationen så att det var hon som skulle fatta beslut om helikopter- eller ambulanstransport och valde att tillkalla helikopter. Lycksele akutmottagning, dit patienten skickades, fick inte EKG-uppgifterna och medicinbakjouren tillfrågades inte när patienten åkte iväg. Läkaren i helikoptern gjorde bedömning som medicinbakjouren hade kunnat göra. När helikopterpersonalen överlämnade patienten till akuten uppfattade personalen där det som om fallet inte var allvarligt.

Chefläkare har lex Maria-anmält händelsen, då patienten hade kunnat få en allvarlig vårdskada.

Socialstyrelsen kräver kompletterande svar

Socialstyrelsen har efter påminnelse fått in svar från vårdgivaren med åtta förslag på åtgärder för att något liknande inte ska hända igen.

Vårdgivaren har visat att åtgärder har vidtagits för de tre första punkterna: bland annat att tydliggöra vem som beslutar om helikopter och ambulans så att inte en ensam sjuksköterska får ta större ansvar än han eller hon har kompetens för.

Socialstyrelsen kräver att Västerbottens läns landsting visar hur man tänker åtgärda även de övriga punkterna, annars hotar ett föreläggande med eller utan vite.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida