Evidensbaserad praktik i Kunskapsguiden

Information och praktisk vägledning om hur du bäst går till väga för att utveckla ett evidensbaserat arbetssätt och lyckas med ett förändringsarbete inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten går numera att hitta på Kunskapsguiden.se.

Här får du veta vad man ska tänka på innan ett förändringsarbete startar, tillgång till checklistor och nerladdningsbara verktyg, och ett antal fallbeskrivningar.

Fallen visar hur du kan integrera bästa tillgängliga kunskap och den berördas situation erfarenhet och önskemål med den professionella expertisen och tillgängliga resurser. Det vill säga alla de delar som tillsammans definierar en evidensbaserad praktik.

Kunskapsguiden.se

Kunskapsguiden.se är en nationell plattform som samlar kunskap inom områdena evidensbaserad praktik, psykisk hälsa och vård och omsorg om äldre. För bästa tillgängliga kunskap samt stöd och vägledning i yrkesrollen.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida