Fem veckors utbildning räcker inte för att bli KBT-terapeut

Fem veckors utbildning räcker inte för att bli KBT-terapeut
Fem veckors utbildning för att behandla patienter med kognitiv beteendeterapi är för lite, anser Socialstyrelsen. Foto: Istockphoto

I Värmland snabbutbildas personal inom landstinget i KBT för att klara av den stora efterfrågan på behandling. Men det kritiseras av Socialstyrelsen som menar att fem veckor är för lite.

– Vi tycker att det är för låg nivå. Det finns inget vetenskapligt stöd för att en så kort utbildning är tillräcklig. Det säger Mårten Gerle, medicinskt sakkunnig på Socialstyrelsen.

Enligt Mårten Gerle så har Socialdepartementet i den så kallade rehabiliteringsgarantin kommit överens med kommuner och landsting om att det räcker med en snabbutbildning på 7,5 högskolepoäng för att sjuksköterskor, läkare och psykologer ska få arbeta som KBT-terapeuter. Detta för att efterfrågan är så stor och man snabbt vill få igång så många terapeuter som möjligt.

– Det är mycket olyckligt och de flesta landsting har gått ifrån det. Vi på Socialstyrelsen är tydliga i våra rekommendationer när det gäller utbildningsnivån. I våra riktlinjer skriver vi att man ska ha minst grundläggande psykoterapiutbildning, säger Mårten Gerle.

Socialstyrelsen håller på med en utvärdering av rehabiliteringsgarantin och kommer att utforma ett förtydligande i frågan om kompetens när det gäller KBT-behandling.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida