Fick stora delar av minnet raderat efter upprepade ECT-behandlingar

Trots svåra, långvariga och handikappande minnesstörningar efter ECT-behandlingen fick kvinnan ingen hjälp till utredning och rehabilitering. Socialstyrelsen är mycket kritisk och anser inte att patienten var så sjuk att de många behandlingarna var motiverade.

Kvinnan fick sammanlagt 23 ECT-behandlingar. Ingen förhöjd självmordsrisk finns dokumenterad och enligt klinikens eget PM om ECT, elektrokonvulsiv behandling, var indikationen för att ge patienten behandling måttlig till relativ. Socialstyrelsen skriver att den kliniska vinsten är relativt liten i förhållande till de besvärande minnesstörningarna.

Det började med att kvinnan efter flera svåra händelser i familjen drabbades av hörselhallucinationer och blev inlagd på den psykiatriska kliniken. Två veckor senare påbörjades ECT-behandlingen. Kvinnan skrevs ut efter den sjätte behandlingen eftersom hon ville börja arbeta igen. Hon kände sig bättre efter medicinering och ECT-behandling men hade minnesproblem. Lindriga minnesluckor av närminnet noterades av vården som biverkan.

Övertalades att fortsätta

Vid återbesöket en månad senare mådde kvinnan sämre. Hon lades in på avdelningen och en ny behandlingsserie sattes in. Efter fem behandlingar kände patienten sig bättre men efter den sjätte klagade hon över betydande problem med minnet. Efter ytterligare en behandling skrevs kvinnan ut med planerad öppenvårdsbehandling en gång i veckan.

De svåra minnesstörningarna fanns kvar vid återbesöket. Efter nio behandlingar avbröt patienten sin ECT-behandling. Dels för att hon glömde bort sina tider, dels för att hon tänkte börja arbeta igen.

Återigen försämrades hon och övertalades att fortsätta med ECT två gånger i veckan. Hon ska då snabbt ha blivit bättre. Minnesstörningarna gjorde dock att hon än en gång beslutade sig för att avsluta behandlingarna.

Självförtroendet borta

Vid ett återbesök för drygt två år sedan bedömde kliniken patientens minnesstörningar som en läkarorsakad skada och hon fick stöd att kontakta Patientombudsmannen för eventuell ekonomisk ersättning. Ett år senare skrev kvinnan till Socialstyrelsen och klagade på behandlingen.

Flera år i kvinnans liv är utraderade. Hon kommer inte ihåg några resor och varken sitt eller systerns bröllop, inte vad som hänt i familjens eller vännernas liv eller vad som har hänt i världen. Hon hittar ingenting hemma och kan upprepa samma mening tio gånger.

”Det känns som att jag är dum i huvudet, som att det inte kopplar i hjärnan. Jag lider av det här varje dag och jag har förlorat allt mitt självförtroende”, skrev kvinnan i den anmälan hon gjorde med hjälp av sin familj.

Kräver in redovisning

Först två månader efter kvinnans anmälan skickade chefläkaren in en lex Mariaanmälan till Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen skriver i sin bedömning att de rutiner vid bestående minnesstörningar som chefläkaren redovisar inte finns beskrivna i verksamhetens PM om ECT. Senast den första november ska kliniken ha lämnat en redovisning till Socialstyrelsen över hur kliniken säkerställt att patienter med bestående bieffekter av ECT erbjuds adekvat utredning och rehabilitering.

(Dnr 9.3.1-13649/2011, Dnr 9.2-6697/2011)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida