Fler överlever cancer när behandlingen individualiseras

På bara några få år har vården lyckats öka överlevnaden efter cancer. Tio år efter att ha drabbats av cancer lever i dag åtta procent fler. 

Rapporten Cancer i siffror som Socialstyrelsen och Cancerfonden släpper i dag visar att den beräknade tioårsöverlevnaden efter cancer 2011 hade ökat med åtta procent jämfört med 2007. När det gäller bröstcancer hade tioårsöverlevnaden 2011 ökat till 83,5 procent. Bröstcancer är en av de vanligaste dödsorsakerna hos medelålders kvinnor i Sverige och före 75 års ålder drabbas var nionde kvinna.

Förfinade kirurgiska tekniker

Förutom tidig upptäckt med mammografiscreening beror ökningen på en allt mer individualiserad behandling. Strålbehandling före operation och förfinade kirurgiska tekniker som betydligt minskat risken för återfall har lett till att tioårsöverlevnaden efter ändtarmscancer nu är 58 procent för kvinnor och 54 procent för män i genomsnitt.

Närmare 2 000 fall av ändtarmscancer diagnostiserades 2011. Också för diagnosgruppen leukemi har stora behandlingsframsteg lett till minskad dödlighet. Det beror främst på nya riktade läkemedel för kronisk myeloisk leukemi, att unga vuxna som drabbas av lymfatisk leukemi behandlas mer intensivt med cytostatika, och att fler patienter får botande behandling med allogen stamcellstransplantation.

57 700 cancerfall 2011

Den beräknade tioårsöverlevnaden för patienter med leukemi är i dag 42 procent för män och 48 procent för kvinnor. 2011 diagnostiserades 750 fall av olika leukemier. Var tredje individ i Sverige kommer att drabbas av cancer någon gång i livet. Totalt diagnostiserades 57 700 fall av cancer 2011.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida