Fler svenskar donerar sina organ

Antalet organdonatorer har hittills i år ökat med 23 procent jämfört med samma tidsperiod förra året. Det innebär 433 transplantationer från 111 avlidna under årets första nio månader. Men fler donatorer behövs. Trots ökningen väntar fortfarande 753 människor på nya organ.

– Fler människor har gett sitt samtycke till donation efter döden. Vården ser också ut att ha blivit bättre på att identifiera möjliga donatorer, men landstingen måste bli ännu bättre. Och större ansträngningar måste till för att korta väntetiderna för transplantation, säger utredare Charlotte Möller på Socialstyrelsen.

Trots ökningen väntar fortfarande 753 människor på nya organ.  I maj visade en rapport från Socialstyrelsen på stora skillnader mellan landstingen i att identifiera donatorer. Vad det kan bero på ska studeras närmare i höst. Resultaten redovisas nästa sommar.

Sverige har den högsta donationsviljan i Europa. Åttio procent uppger att de är positiva till organdonation. Men bara hälften har gjort sin vilja känd. Många tror felaktigt att hög ålder och olika sjukdomar är ett hinder.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida