Fler unga söker vård på grund av psykisk ohälsa

Fler unga söker vård på grund av psykisk ohälsa
Trots att unga har det förhållandevis bra i Sverige, är det fler som söker vård för psykisk ohälsa. Arkivbild: Colourbox

Svenska barn och ungdomar har det bra jämfört med andra länder. Men fler söker vård för psykisk ohälsa.

I dag släpper Socialstyrelsen en omfattande rapport om barns och ungas hälsa, vård och omsorg som sammantaget ger en bild av hur de mår. Rapporten visar att unga har det förhållandevis bra i Sverige jämfört med andra välfärdsländer. Till exempel är barnadödligheten i Sverige bland de lägsta i världen och de yngre barnen trivs i skolan.

Längre upp i åldrarna ser det dock annorlunda ut, 15-åringarna mår sämre än i andra västländer och allt fler i åldrarna 16–24 år söker och får vård på grund av psykisk ohälsa.

– Vi ser fortfarande brister i det tidiga stödet och i patientinformationen. Barn och unga vet inte alltid vart de ska vända sig, säger Karin Flyckt, utredare på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Ännu högre upp i åldrarna ökar diagnoser som depression, ångest och missbruk. De står också för den största ökningen inom den psykiatriska slutenvården.

Barn får läkemedel för vuxna

När det gäller läkemedel visar det sig att barn får mediciner som är avsedda för vuxna och som inte har genomgått någon klinisk prövning på unga. Problemet är störst när det gäller smärta och inom slutenvården.

– Vi ser positivt på att det pågår initiativ, både nationellt och internationellt, för att förbättra utbudet av dokumenterade läkemedel och öka kunskapen om läkemedelsanvändning till barn, säger Karin Flyckt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida