Folkhälsoinstitutet mörkar högre gräns för kvinnors riskbruk

Folkhälsoinstitutet mörkar högre gräns för kvinnors riskbruk
Gränsen för riskbruk sätts i dag vid 14 glas i veckan för män och bara 9 glas för kvinnor. Men något vetenskaplig stöd för den skillnaden finns inte, enligt Folkälsoinstitutets generaldirektör. Arkivbild: Colourbox

Kvinnor har samma risk som män när det gäller riskbruk av alkohol. Trots det vill Folkhälsoinstitutet inte höja gränsen för kvinnor - det skulle vara allt för kontroversiellt och skapa starka reaktioner bland politiker. UPPDATERAD 13:20

Det finns inget vetenskapligt stöd för att ha olika gränser för kvinnor och män när det gäller riskbruk av alkohol. Det skriver Sarah Wamala, generaldirektör för Folkhälsoinstitutet, i ett mail till Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm.

Risken till och med lägre

Kvinnor har samma risk för hälsoproblem som män vid gränsen 14 glas per vecka och till och med något lägre risk vid intensivkonsumtion, vilket innebär fyra glas vid samma tillfälle.

”Vi anser ändå att det inte är möjligt att föreslå en höjning av gränserna för kvinnor; det skulle skapa starka reaktioner bland såväl praktiker som politiker”, skriver Sarah Wamala i ett mail till Lars-Erik Holm där hon vill stämma av Folkhälsoinstitutets officiella version av riskbruk med Socialstyrelsens riktlinjer.

Remiss bland flera alkoholforskare

Folkhälsoinstitutet har haft sitt förslag till definition av riskbruk ute på remiss bland ett tiotal alkoholforskare. Enligt forskarna finns det alltså inget vetenskapligt stöd för att kvinnors risk ska sättas vid en lägre nivå, utan definitionen av riskbruk borde vara könsneutral.

Socialstyrelsens definierar riskbruk till 14 standardglas per vecka för män – men endast 9 glas per vecka för kvinnor.

Inget beslut är taget

När Vårdfokus får tag på Folkhälsoinstitutets generaldirektör Sarah Wamala på telefon påpekar hon att inget beslut är taget och att det än så länge bara handlar om ett arbetsmaterial.

Men i mailet skriver du att ni anser att det inte är möjligt att föreslå en höjning av gränserna på grund av att det skulle skapa starka reaktioner bland politikerna. Står du fast vid det?

– Det kan jag inte säga nu. Jag ber att få återkomma till den frågan.

Är det din uppfattning att det här är en känslig fråga?

– Jag vill kolla av det här mer, jag kan inte säga något mer nu.

Är det inte risk för att allmänhetens tilltro till myndigheters rekommendationer minskar om ni inte grundar dem på vetenskapliga fakta?

– Det här är än så länge bara ett arbetsmaterial, vi har inte tagit något beslut ännu.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida