Försäkringskassan: Sömnmedel inget hinder för arbete i ambulans

För att klara sin behandling var ambulanssjuksköterskan i starkt behov av sömnmedel. Men Försäkringskassen tycker att hon kunde ha arbetat som vanligt. Detta trots att förvaltningsrätten konstaterat att hon inte klarade sitt jobb som ambulanssjuksköterska med sömnmedel i kroppen.

Försäkringskassan har överklagat förvaltningsrättens beslut att ge ambulanssjuksköterskan rätt till sjukpenning i samband med behandling mot alkoholism och depression.

Både arbetsgivaren och den behandlande läkaren har intygat att ambulanssjuksköterskans arbete innebär arbetspass på hela dygn med kontinuerlig jourtjänstgöring nattetid.

Vid larm med hög prioritet har ambulansen 90 sekunder på sig till utryckning. Det går enligt dem inte ihop med ett samtidigt bruk av sömnmedel, något som ambulanssjuksköterskan behövde för att klara sin behandling.

Svår ångest

Ambulanssjuksköterskan själv har förklarat för Försäkringskassan att hon i sin svåra ångest inte kunde ta hand om sjuka eller skadade patienter på ett optimalt sätt. Eftersom hon dessutom hade biverkningar av sin sömnmedicin och inte var utvilad bedömde hon sig själv som en säkerhetsrisk.

Förvaltningsrätten höll med såväl läkaren som arbetsgivaren och ambulanssjuksköterskan och gav henne därför rätt till sjukpenning mellan november 2008 och januari 2010.

Men enligt Försäkringskassan, som alltså ha överklagat förvaltningsrättens beslut, finns det ingenting i den medicinska utredningen som stödjer nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom i förhållande till ambulanssjuksköterskans arbete.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida