Fortsatt hög tilltro till KBT i nya riktlinjerna för depression och ångest

I slutversionen av Nationella riktlinjer för vård och ångestsyndrom är Socialstyrelsens behandlingsrekommendationer mer nyanserade än i det förslag som presenterades i våras. Men tilltron till KBT är fortsatt hög.

När Socialstyrelsen presenterade sin preliminära version av Nationella riktlinjer för vård och ångestsyndrom blev kritiken stark mot rekommendationen att kognitiv beteendeterapi, KBT, var att föredra framför läkemedelsbehandling vid lindrig och medelsvår depression.

– Kritiken var delvis befogad. Vi hade en ganska grov uppdelning i svår och medelsvår depression. Då blir det svårt att prioritera på ett nyanserat sätt, säger professor Lars von Knorring som har deltagit i arbetet med det vetenskapliga underlaget.

Fortfarande rangordnas psykologisk behandling, framför allt KBT, högt vid i princip alla lindriga och medelsvåra tillstånd av depression och ångestsyndrom. Men i slutversionen av riktlinjerna är indelningen och differentieringen av olika typer av depressioner mer nyanserad än i det tidigare förslaget.

– Vid vissa typer av depressioner är psykologisk behandling bättre än läkemedel medan vid andra är det tvärtom, säger Lars von Knorring.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida