Fritt fram ge tvivelaktiga råd i medierna

Fritt fram ge tvivelaktiga råd i medierna
Sjukvårdspersonal kan förespråka healing och andra alternativa och kritiserade behandlingar, utan att vara oroliga för Socialstyrelsens reaktion. Arkivbild: Colourbox

Sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal som i sitt arbete ger råd som inte följer beprövad erfarenhet riskerar att straffas av Socialstyrelsen. Men inte om råden framförs i medierna.

2 november 2011

Det är advokatfirman White & Case som för Socialstyrelsens räkning utrett myndighetens möjligheter att bland annat ingripa mot ovetenskapliga råd i medierna – till exempel i situationer där allmänheten ges chansen att fråga experter i radio och tv.

Grundlagen trumfar

Slutsatsen är att yttrandefrihetsgrundlagen och tryckförordningen står över patientsäkerhetslagen och i förlängningen Socialstyrelsens uppdrag att verka för vetenskaplighet och beprövad erfarenhet. Sjukvårdspersonal får därmed i princip ge vilka råd de vill till nyfikna och undrande tittare och lyssnare, utan att riskera repressalier från Socialstyrelsen.

Vad Socialstyrelsen däremot får göra är att bemöta de ovetenskapliga råden, så länge det tydligt framgår att det är råden i sig som kritiseras, och inte personen som fört fram dem.

Fritt fram att tycka

Advokatfirmans utredning betyder inte att det är carte blanche för alla medicinska råd eller tvivelaktiga behandlingar som framförs eller visas i tv och radio. Om ett tv-team till exempel filmar en akutmottagning där sjukvårdspersonalen ger råd och utför behandlingar som uppenbart strider mot beprövad erfarenhet kan Socialstyrelsen ingripa.

Förflyttar sig däremot samma personal från den autentiska vårdmiljön till en tv-soffa är det fritt fram för personalen att i princip ge vilka råd som helst.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida