Funktionsnedsatta löper fördubblad risk dö i cancer

Funktionsnedsatta kvinnor med bröstcancer har sämre chans att överleva än andra cancerpatienter, rapporterar Socialstyrelsen i sin årliga lägesrapport.

De funktionsnedsatta kvinnornas risk att dö är nästan 70 procent högre än bröstcancerpatienters. Ofta får de sin bröstcancerdiagnos i ett senare skede. Socialtjänstens personal bör enligt Karin Flyckt, samordnare för funktionshinderfrågor på Socialstyrelsen, satsa särskilt på att få dessa kvinnor till mammografi i tid.

– Vården måste också ta bättre hänsyn till att patienterna kan ha svårt att kommunicera och anpassa sin information efter det, säger hon.

Socialstyrelsens lägesrapport 2013 beskriver tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Den visar bland annat också att dödligheten i de flesta sjukdomar fortsätter att minska i befolkningen, att sjukvården inte alltid är jämlik, och att risken för överbeläggningar har ökat.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida