Hemsjukvård bör ha patientansvarig sjuksköterska

Allt fler får allt mer avancerad hälso- och sjukvård i det egna hemmet. Men bristen på sjuksköterskor och läkare gör att patientsäkerheten riskerar att äventyras. Det visar en kartläggning som Socialstyrelsen har gjort.

5 november 2008

En sjuksköterska i hemsjukvård kan ha ansvar för upp till 400 patienter under jourtid. Hon kan också ansvara för fler personer med delegeringar av hälso- och sjukvårdsuppgifter än hon har möjlighet att personligen följa upp. Det är inte förenligt med god och säker vård, konstaterar Socialstyrelsen i en kartläggning av landets hemsjukvård som presenteras i dag.

Bättre samordning

För att förbättra situationen föreslår Socialstyrelsen att det ska finnas en patientansvarig sjuksköterska med särskilt samordningsansvar i hemsjukvården.

– Tillgången på sjuksköterskor och läkare är en fråga för huvudmännen att lösa. Men en patientansvarig sjuksköterska kan bidra till att patientens vårdbehov samordnas på ett bättre sätt, konstaterar Socialstyrelsens Kristina Stig.

Kommunalt huvudmannaskap

Kartläggningen visar också att huvudmannaskapet för hemsjukvården har betydelse för patienternas tillgång till undersökningar och behandlingar. Där kommunerna har tagit över huvudmannaskapet för hemsjukvården även i ordinärt boende har patienten störst möjlighet att få tillgång till en rad olika undersökningar och behandlingar, bland annat intravenösa injektioner, syrgasbehandling vid vård i livets slutskede och byte av KAD.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida