Hjärt- och kärlsjukdomar fortsatt vanligaste dödsorsaken

Hjärt- och kärlsjukdomar fortsatt vanligaste dödsorsaken
Förra året stod hjärt- och kärlsjukdomar för omkring 38 procent av alla dödsfall i Sverige. Men dödstalen i denna grupp har minskat kraftigt både bland män och kvinnor sedan slutet av 1980-talet. Arkivbild: Colourbox

Förra året stod hjärt- och kärlsjukdomar för omkring 38 procent av alla dödsfall i Sverige, och fortsätter därmed att vara den vanligaste dödsorsaken. Samtidigt har den totala dödligheten minskat. Det visar Socialstyrelsens rapport Dödsorsaker 2011.

Förra året avled sammanlagt 89 943 personer i Sverige – 46 346 kvinnor och 43 597 män. Det är en minskning i absoluta tal med 0,6 procent från förra året.

Nästan tre fjärdedelar, 72 procent, av samtliga dödsfall inträffade vid 75 års ålder eller däröver.

Totalt avled 978 av 100 000 kvinnor och 926 av 100 000 män. Jämfört med 2010 är det en minskning med 1,3 procent för kvinnorna och 1,6 procent för männen.

Hjärt- och kärlsjudkomar

Under 2011 avled 34 666 personer till följd av hjärt- och kärlsjukdomar, vilket förvisso är en minskning jämfört med 2010 då siffran var 35 944, men hjärt- och kärlsjukdomar står fortfarande för hela 38,5 procent av alla dödsfall.

– Men dödstalen i denna grupp minskat kraftigt både bland män och kvinnor sedan slutet av 1980-talet, säger Charlotte Björkenstam, som är statistiker och ansvarig för Socialstyrelsens dödsorsaksregister.

Cancer näst vanligast

Tumörer var den näst vanligaste dödsorsaken och står för 23 procent av dödsfallen bland kvinnor och för 27 procent bland män.

Bland tumörsjukdomar är lungcancer sedan 2005 den vanligaste dödsorsaken hos kvinnor. Tidigare var det bröstcancer.

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män. Dödligheten har totalt sett ökat något sedan 1987, men sjunkit i åldersgruppen 15-74 år.

Demens allt vanligare

Dödligheten i demenssjukdomar har ökat kraftigt och är nu fyra gånger vanligare än 1987 för både kvinnor och män i åldern 65 år och uppåt. Dödstalen är nu omkring 425 per 100 000 kvinnor och  350 per 100 000 män.

Enligt Socialstyrelsen kan detta till viss del förklaras med att läkarna blir alltmer benägna att sätta demens som dödsorsak, eftersom demens eller annan invalidiserande psykisk sjukdom i ICD-10 betraktas som underliggande till  komplikationer som lunginflammation och urinvägsinfektion.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida