HSAN:s beslut kan bana väg för polisanmälningar

HSAN:s nyordning att utreda och kritisera men inte fälla anmäld personal kan leda till att anmälarna gör polisanmälningar.

 På sitt sista sammanträde före sommaren, samma dag som riksdagen fattade beslut om den nya patientsäkerhetslagen, gav HSAN flera överläkare på den rättspsykiatriska regionvården i Sundsvall var sin varning för att de brutit mot lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT (HSAN 2009/3786:B3).

Men på det första mötet för hösten, den 17 september, lämnade nämnden anmälan mot flera överläkare på samma enhet utan åtgärd, trots att de fick mycket stark kritik på flera punkter för samma lagbrott och otillåtna åtgärder (HSAN 2010/0867:B3).

Kan inte överklaga

Beslutet från i somras kan läkarna överklaga, men det som togs för två veckor sedan kan bara patienten överklaga, eftersom läkarna inte fälldes. Två av dem var samma överläkare som fick varningar i somras.

HSAN motiverar att de gör som de gör med att en mildare lag kan börja användas när den är beslutad fast ännu ej trätt i kraft.

– En lag gäller tills nästa börjar gälla, då träder den ur kraft. Nu riskerar de att det blir polisanmälningar i stället, säger Annika Lagerqvist Veloz Roca, docent i offentlig rätt vid Stockholms universitet.

Tvingar fram brottsmålsrättegångar?

Men med den skarpa kritiken blir de väl indirekt fällda ändå ?

– HSAN lägger i alla fall ett bra underlag till åklagarna. De säger väl: ”Jaha, är det så här illa, och ingen som gör något åt det”. Syftet från HSAN:s sida måste väl vara att tvinga fram brottmål, spekulerar Annika Lagerqvist Veloz Roca.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida