I höst startar arbetet med nationellt register för lex Maria-ärenden

Vårdförbundets ombudsman Anette Richardson kommer att leda arbetet med att ta fram ett nationellt register för lex Maria-ärenden och avvikelserapporter.

I går blev det klart att Anette Richardson kommer att börja sitt arbete på Socialstyrelsen den 15 augusti. Under till att börja med ett år ska hon som projektledare leda arbetet med att ta fram ett nationellt register när det gäller lex Maria-ärenden och andra avvikelseanmälningar.

? Uppdraget är att skapa ett nytt dataregister. Dels med alla de lex Maria-ärenden som man enligt lag är skyldig att anmäla, dels med de avvikelserapporter som lämnas på frivillig väg, säger Lena Sahlqvist, samordnare för patientsäkerhetsfrågor på Socialstyrelsen.

Syftet med registret är att samla kunskap om händelser inom vården runt om i landet och vilka kraftfulla åtgärder man kan och bör vidta för att undvika att olyckor och incidenter inträffar igen.

? Jag tycker det är spännande och ser verkligen fram emot det här uppdraget, säger Anette Richardson.

Hon kommer under tiden på Socialstyrelsen att vara tjänstledig från tjänsten som förbundsombudsman på Vårdförbundet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida