Ingen kritik mot Karolinska för vården av Anna Lindh

Det finns ingen anledning att rikta kritik mot Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm för vården av Anna Lindh 2003. Det säger Socialstyrelsens expertgrupp efter en granskning.

31 januari 2011

Det var sjukhusets ledning som bad Socialstyrelsen att ta upp fallet, trots att det gått sju år sedan förra utrikesministern Anna Lindh avled efter att ha knivskurits svårt. Anledningen var att det i TV4-programmet Kalla fakta framfördes kritik mot sjukhuset och personalen som deltagit i behandlingen.

Socialstyrelsen tillsatte en grupp med utländska experter som nu konstaterar att hela det medicinska omhändertagandet skedde utifrån den vetenskap och beprövade erfarenhet som fanns tillgänglig 2003.

Omhändertogs snabbt

Granskningen visar att Anna Lindh omhändertogs snabbt av traumateam när hon kom in till sjukhuset och att bästa möjliga kompetens hela tiden fanns närvarande.

Expertgruppen konstaterar att arbetet var mycket komplicerat på grund av skadornas omfattning. Inledningsvis inriktades arbetet på så kallad damage control som innebar att man försökte stoppa blödningen i buken. Man fick också blödningarna under relativt god kontroll, men tvingades senare till nya ingrepp.

– Detta var allvarliga beskyllningar som skapade stor oro i omvärlden. Det är därför bra att de oberoende experter, som Socialstyrelsen anlitat, har visat att påståendena och spekulationerna i programmet var helt grundlösa, säger Stefan Engqvist, chefsläkare vid Karolinska universitetssjukhuset.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida