Injicerade smärttablett

Sjuksköterskan krossade tabletten och injicerade den när patienten vägrade ta emot läkemedlet.??

En 62-årig kvinna med tidigare känd hjärnskada och demenssjukdom vårdades enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård. Hennes tillstånd hade försämrats och hon hade svårt att ta emot mat och dryck. ?

Hon fick därför kompletterande näringsvätska via en perifer venkateter. För att säkerställa att kvinnan fick tillräckligt med näring och läkemedel lades en peg in. ??

Natten efter ingreppet var hon mycket orolig. Sjuksköterskan försökte som smärt- och ångestlindring ge patienten en tablett Oxascand 10 mg som hennes behandlande läkare hade ordinerat vid behov. Men kvinnan tog inte emot den. Då krossade sjuksköterskan tab­letten och löste upp den i sterilt vatten som hon sedan injicerade i patientens perifera venkateter. ?

Socialstyrelsen anmälde sjuksköterskan till Ansvarsnämnden och skrev att en sjuksköterska inte mot en läkares ordination får fatta egna beslut om hur ett läkemedel ska administreras. Patienten fick förmodligen inte i sig så mycket av läkemedlet eftersom tabletten var svår att lösa upp och det har inte kunnat konstateras att kvinnan kom till skada. Men Ansvarsnämnden skriver att sjuksköterskans agerande utsatte patienten för allvarlig fara och ger henne en varning (hsan 2009/1461:b6).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida