Integritet. Sekretessbelagd
post öppnas

Trots att posten kan innehålla patientjournaler öppnas den av registratorn. Många kommuner missar att sjuksköterskorna måste lämna fullmakt. ”Det bryter mot lagen”, säger Jan Turvall, expert på offentlighet och sekretess.?

Sjuksköterskan Adéle De Waard-Gidge jobbar inom hemsjukvården i Knivsta kommun. Ända sedan hon började där har hon undrat varför posten, som ofta innehåller sekretessbelagda handlingar, alltid först öppnas av någon annan.?

— Jag fick svaret att det är rutin här och det är säkert ingen som gör fel, men det blir fel. Anhöriga har blivit ledsna och upprörda, säger hon.?

Adéle De Waard-Gidge tycker att post märkt ”hemsjukvården” borde undantas från öppningsrutinen.??

Birgitta Carlander, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Knivsta, vände sig till Socialstyrelsen för att få råd.?

— Men de sade bara att alla ska ha bra rutiner för detta, säger hon.?

Tidigare var hon mas i en annan stadsdel och där var det aldrig några problem eftersom posten inte gick via en registrator. Hemsjukvården hade en egen adress.?

Nu diskuterar enheten i Knivsta att alltid be dem som skickar journalkopior att märka kuvertet med ”sekretess hemsjukvård” för att komma runt problemet.

Jan Turvall är studierektor vid Göteborgs universitet och expert på offentlighet och sekretess. Han säger att om sjuksköterskans namn står överst på brevet har bara hon eller han rätt att öppna. Det krävs en skriftlig eller muntlig fullmakt för att någon annan ska få sprätta brevet, annars är det ett brott mot postsekretessen.?

— Jämför med brevbäraren som inte heller får öppna din post. Eller att du måste lämna ditt godkännande innan någon får titta på ditt bankkonto, säger han.

En registrator har visserligen tystnadsplikt, men är trots allt inte medicinskt skolad och omfattas inte heller av samma sanktionsmöjligheter som hälso- och sjukvårdspersonal.?

— I legitimationen finns ett särskilt ansvar som inte omfattar hälso- och sjukvårdsadministratörer, säger Jan Turvall.??

Varje enskild medarbetare på en myndighet måste alltså lämna sitt godkännande som antingen kan vara riktat till en registrator personligen, eller generellt utformad så att en hel grupp får öppna. Men många missar det.?

— Man stöter ofta på argument som ”så här brukar vi göra”, säger Jan Turvall.

Trots att det alltså är ett lagbrott att olovligen öppna någon annans post, ser han det mest som en teoretisk risk att bli fälld.?

— Jag har i alla fall aldrig stött på något sådant fall. Främst handlar det här om att lära ut bra rutiner.??

Å andra sidan är det omvända problemet vanligare — och värre. Nämligen att viktig post blir liggandes eftersom mottagaren är sjuk eller på semester. ?

— Det kan verkligen drabba patienten, säger Jan Turvall.?

Arbetsgivaren kan inte tvinga sina medarbetare att lämna en fullmakt.?

Jan Turvalls råd är att alla skriver en fullmakt till någon som man har förtroende för. Det behöver inte vara registratorn utan kanske en sjuksköterskekollega som har samma tryck på sig att göra rätt.

EXEMPEL PÅ FULLMAKT:
Jag lämnar fullmakt för NN (registrator eller annan person) att öppna post som är inkommen till institutionen och adresserad till mig.

Fullmakten är giltig från nedanstående datum och till dess den återkallas eller undertecknad avslutar sin anställning vid institutionen.

Namn…………………………………………………………………………………………………………….

Namförtydligande…………………………………………………………………………………..

Datum……………………………………………………………………………………………………………

Fullmakten sparas i pärm hos institutionens registrator och gallras när undertecknad avslutar sin anställning vid institutionen eller återkallar fullmakten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida