IT. Datorproblem bakomvar femte lex Maria-anmälan

Remisser kommer inte fram, återbesök bokas aldrig — orsaken är ofta brister i datortekniken, visar en preliminär undersökning.

PATIENTSÄKERHET. Det var en slump att medicinalrådet Ulla Fryksmark vid Socialstyrelsen upptäckte att många lex Maria-anmälningar är kopplade till datorsystem. Egentligen skulle hon göra stickprov ur förra årets anmälningar för att se vilka som skulle prioriteras ur ett vårdperspektiv.?

– Jag märkte att datorproblem förekom ofta och började därför kategorisera anmälningarna, säger hon. ?

Det visade sig att i var femte anmälan fanns problem med datortekniken. Ulla Fryksmark poängterar att det rör sig om preliminära siffror, inte en publicerad utredning. Hon vill inte heller dra några slutsatser kring huruvida vissa datorsystem oftare orsakar problem än andra.?

– Jag kan säga att bristande remisshantering, missade återbesök och kommunikation mellan olika vårdenheter är vanligt förekommande.?

Datorproblemen kan inte enbart skyllas på systemen, vårdpersonalen eller arbetsgivarna enligt Ulla Fryksmark.?

– Det rör sig både om användare som gör fel och system som kanske inte är helt lämpliga för vården. Men det kan också röra sig om kompetensbrister hos dem som sköter upphandlingen av datorsystemen eller om för korta utbildningar av användarna.?

Vårdfacket skrev nyligen om situationen på operationsavdelningen på Danderyds sjukhus där datorsystemen äventyrar säkerheten för patienterna och personalen.?

Socialstyrelsen och Hälso-och sjukvårdens ansvars­nämnd, hsan, har nyligen kommenterat ett ansvarsfall där brister i datorsystem gjorde att en patient inte fick sin ordinerade antikoagulantia vilket resulterade i en hjärninfarkt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida