JK vill att Socialstyrelsens beslut om kritik ska kunna överklagas

Tvärtemot Vårdförbundet anser Justitiekanslern att Socialstyrelsens beslut om kritik ska kunna överklagas.

Visserligen pekar Justitiekanslern, JK, i sitt remissvar, precis som Vårdförbundet, på att flera frågor inte har analyserats fullt ut i promemorian. Men rätten att överklaga är så viktig och ur rättssäkerhetssynpunkt så självklar att förslaget bör införas ändå, anser JK.

JK anser att Socialstyrelsens beslut om kritik förmodligen kommer att bli mer svårtolkade än vad besluten från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd var och att det finns en uppenbar risk för tillämpningsproblem. Det är också oklart i förslaget vilka möjligheterna är att överklaga när Socialstyrelsen låter bli att utreda ett klagomål, påpekar JK

De frågorna behöver analyseras mer ingående, tycker JK och föreslår att det görs samtidigt med den utvärdering av patientsäkerhetslagen som JK snart förväntar sig.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida