Kömiljarden kortade tiderna i vården

Kömiljarden kortade tiderna i vården
Kömiljarden och vårdgaratin ser ut att ha kortat köerna inom vården, visar en utvärdering av Socialstyrelsen.

Tillgängligheten i vården har ökat. Det visar Socialstyrelsens utvärdering av vårdgarantin och kömiljarden mellan 2009 och 2011.

Sedan 2009 delar regeringen ut kömiljarden, en ersättning till landstingen för att de ska korta köerna. Den verkar ha gett effekt.

Numer är väntetiderna för att få vård kortare. Nio av tio patienter som ringer en vårdcentral blir uppringda samma dag och väntar kortare än en vecka för besök hos läkare i primärvården. Även väntetiderna för specialistvård har minskat, visar genomgången.

Svårare med återbesök

Baksidan av myntet är att de som behöver upprepade läkarbesök och behandlingar kan ha fått längre väntetider. Det handlar om äldre, personer med flera sjukdomar och kroniskt sjuka.

Samtidigt som det har skett en allmän kökortning visar också genomgången att allt färre landsting klarar av att uppfylla kraven, för att få del av kömiljarden. Köpen av vård utanför landstingen, för att klara av att ge vård i tid, har också ökat.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida