Kraftig ökning av narkotikarelaterade dödsfall

Kraftig ökning av narkotikarelaterade dödsfall
Förra året rapporterade 30 procent fler drogrelaterade dödsfall jämfört med året innan. Arkivbild: Mostphotos

Har blivit 30 procent fler på ett år visar Socialstyrelsens register över dödsorsaker.

18 augusti 2015

År 2013 rapporterade 589 drogrelaterade dödsfall till Socialstyrelsens dödsorsaksregister. 2014 steg siffran till 765 fall – en ökning med 30 procent.

Vad den kraftiga ökningen beror på är det ingen som egentligen vet. Enligt Socialstyrelsen kan det bero på ett ökat missbruk, men statistiken kan också ha påverkats av att exempelvis analysmetoderna inom rättsmedicinen har förändrats.

– Vi ska ta reda på mer om de bakomliggande orsakerna så att vi får mer relevant information om den grupp som avlider där narkotika har bidragit till dödsfallet, säger Daniel Svensson, utredare vid Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Hjärt- och kärlsjukdom vanligast

Den absolut vanligast dödsorsaken i Sverige är fortfarande hjärt- och kärlsjukdomar, som ligger bakom mer än vart tredje dödsfall hos såväl kvinnor som män.

Näst vanligaste orsaken är cancer, som svarar för 24 procent av dödsfallen bland kvinnorna och 28 procent bland männen.

Flest män tar livet av sig

Det totala antalet självmord i befolkningen är relativt konstant över åren. Under slutet av 1900-talet minskade de, men sedan 2000-talets början har den nedåtgående trenden avstannat. Om även dödsfall med osäkert uppsåt inkluderas dog förra året 22 av 100 000 män och 10 av 100 000 kvinnor i självmord.

Självmord som leder till döden är alltså dubbelt så vanligt bland män. Efter 75 års ålder sker en ökning och högst andel självmord står de män som är över 80 år för.

Bland kvinnor sker den högsta andelen självmord i åldrarna 50 till 54 år.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida