Kräver nationell norm för jämlik ambulanssjukvård

Kräver nationell norm för jämlik ambulanssjukvård
Vårdförbundets ordförande Sineva Sibeiro (Foto: Ulf Huett) kräver tillsammans med Riksföreningen för ambulanssjuksköterskors ordförande Janne Kautto en nationell norm för ambulanssjukvården.

Vårdförbundet och Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor tycker det är hög tid att staten tar ansvar och ser till att fastställa en nationell norm för krav på kompetens och kvalitet inom ambulanssjukvården.

23 april 2012

– Vi är en rullande akutmottagning och bedömningsenhet, och inte bara till för att förflytta patienterna, säger Riksföreningen för ambulanssjuksköterskors ordförande Janne Kautto.

I lördags publicerade Vårdförbundet och Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor tillsammans en debattartikel i Svenska dagbladet med krav på en rad åtgärder för att göra ambulanssjukvården säker och effektiv.

”Staten måste ta ansvar och se till att fastställa en nationell norm för krav på kompetens och kvalitet, liksom användning av best practise inom ambulanssjukvården. Förutsättningar i form av uppdaterade regelverk, relevanta kvalitets- och kunskapskrav, samt skärpt tillsyn av alla utförare är också områden där staten måste ta ett utökat ansvar”, skriver Janne Kautto som tillsammans med Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro signerat debattartikeln.

Janne Kautto menar att en nationell styrning är nödvändig eftersom landstingen inte klarar av att erbjuda lika vård i hela landet, trots att Hälso- och sjukvårdslagen är tydlig på den punkten.

Socialstyrelsen, som är verksamhetens tillsynsmyndighet är enligt Janne Kautto allt för inriktad på organisatoriska frågor i sina föreskrifter. Ett krav från myndigheten är att det ska vara minst en grundutbildad sjuksköterska i varje ambulans så att man ska få administrera läkemedel, men flera landsting har gått ett steg länge och anställt vidareutbildade sjuksköterskor för att höja kvalitén.

– Det är illavarslande att Socialstyrelsen bara kollar på vad begreppet ambulans innebär och inte på vem som ska vara i ambulansen och hur uppdraget utförs. Det krävs en nationell norm för att verksamheten ska bli jämlik.

Det är endast riksdag och regering samt socialdepartementet som kan ställa ett krav om nationell samordning. Janne Kautto tycker att man ska gå ännu längre och diskutera om landstingen verkligen ska stå som huvudman. En lösning är att låta en myndighet styra istället, på samma sätt som med polisen.

Han menar att det kan bi nödvändigt eftersom verksamheten nu har nått bristningsgränsen. Personalen är utsliten på grund av ständigt försämrade arbetsförhållanden. Varningssignalerna kommer mer regelbundet.

– Vi är en rullande akutmottagning och bedömningsenhet, och inte bara till för att förflytta patienterna. Vi vill göra en bättre insats och arbeta med det vi är utbildade för. Det går inte i dagsläget, säger Janne Kautto.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida