Kritiseras för att ha släppt iväg patient med perifer venkateter kvar i armen

Socialstyrelsen riktar hård kritik mot att en kvinna lämnade ortopedkliniken vid Sunderby sjukhus med en perifer venkateter kvar i armen. Verksamhetschefen uppger att personalen lät den sitta kvar för att användas på nästa vårdinrättning, vilket var fel enligt tillsynsmyndigheten.

21 februari 2012

Till en början förklarade verksamhetschefen vid ortopedkliniken att det var ”den mänskliga faktorn” som orsakade att patienten skickades hem med en perifer venkateter, pvk, kvar i armen.

Men efter en anmälan till Socialstyrelsen har verksamhetschefen förklarat att pvk:n lämnades kvar med avsikt, eftersom patienten skulle direkt till en smärtklinik.

Eftersom en kvarglömd pvk kan utgöra en risk för patienten, ser Socialstyrelsen allvarligt på händelsen och riktar kritik mot kliniken. Att pvk:n lämnats kvar med avsikt för att patienten direkt skulle vidare till annan vårdgivare är inte en godtagbar förklaring. Det är inte förenligt med god patientsäkerhet att lämna över borttagandet till annan vårdgivare, skriver Socialstyrelsen i sitt beslut. 

Även om händelsen inte hör till ortopedklinikens rutiner så har verksamhetschefen nu upprättat en ny rutin och checklista inför utskrivning av patienter. Socialstyrelsen anser att åtgärden är tillräcklig för att minimera risken att händelsen upprepas, men kritiken kvarstår.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida