Kunskap om hiv på nätet

Ur ett globalt perspektiv är ungefär hälften av alla som smittas av hiv i åldrarna 15 till 24 år. Det konstateras i en översiktsrapport som Världshälsoorganisationen, WHO, har gjort. Översikten är en del i Ungdomars sexuella hälsa, internationella kunskaps- sammanställningar och svenska erfarenheter av förebyggande arbete, som kan beställas eller laddas ned från Socialstyrelsens webbplats. Där finns även Kunskapsbaserad hivprevention riktad till män som har sex med män.

www.socialstyrelsen.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida