Lagförslag. Barn ska få vård mot en förälders vilja

30 november 2011

Med dagens lagstiftning kan en vårdnadshavare hindra att ett  barn får hjälp från sukvården elelr socialtjänsten. Men det kan komma att ändras om det lagförslag som nu går till Lagrådet beslutas. Då ska barn få vård eller stöd även om föräldrarna är oense. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 april 2012.?

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida