Läkemedel vanlig orsak till sjukhusvård för gamla

Läkemedel vanlig orsak till sjukhusvård för gamla
Nästan var tionde gång en äldre person läggs in på sjukhus beror det på läkemedelsbiverkningar, enligt Socialstyrelsens granskning. Arkivbild: Mostphotos.

Socialstyrelsen vill minska antalet sjukhusinläggningar och tar fram ett instrument för att underlätta upptäckt av läkemedelsbiverkningar.

17 december 2014

Varje år blir 35 000 gamla så sjuka av sina läkemedel att de behöver sjukhusvård. Enligt en granskning från Socialstyrelsen skulle mer än hälften av inläggningarna kunna förebyggas.

– Läkemedelsbiverkningar är en av de enskilt största orsakerna bakom att äldre behöver vårdas på sjukhus, säger Johan Fastbom, utredare på Socialstyrelsen.

Läkemedel som inte passar ihop

Det är framför allt hjärt-kärlläkemedel, blodförtunnande läkemedel och antidepressiva medel som leder till biverkningar. Patienterna drabbas av lågt blodtryck, yrsel, hjärtproblem, fallolyckor och olika former av blödningar.

Förklaringen är inte att de gamla får fel eller olämpliga läkemedel, utan att de ofta tar flera läkemedel som inte passar ihop. Om något görs åt det skulle mer än hälften av inläggningarna på sjukhus kunna undvikas.

Bättre uppföljningar behövs

– Lösningen är inte att sluta behandla utan att sjukvården följer upp att patienten får rätt doser, att ordinerade läkemedel passar ihop och att behandlingar följs upp ordentligt, säger Johan Fastbom.

Granskningen av tidigare studier visar att det går att förebygga omkring 60 procent av sjukhusinläggningarna. Det skulle minskat lidandet och innebära en besparing på mellan 500 till 600 miljoner kronor om året.

Socialstyrelsen planerar nu att ta fram instrument, eller checklista, som ska användas för att upptäcka när gamla riskerar att bli sjuka av läkemedel.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida