Landstinget i Gävle anklagas för att inte följa smittskyddslagen

Landstinget i Gävle anklagas för att inte följa smittskyddslagen
Smittskyddsläkaren i Gävleborg anser att hans landsting äventyrar patienternas säkerhet genom att inte anmäla smittsamma sjukdomar. På bilden syns virus mot en röd bakgrund. Arkivbild: Colourbox

Smittskyddsläkaren i Gävleborg varnar för att läkarnas bristande rapportering av smittsamma sjukdomar hotar patientsäkerheten. Socialstyrelsen kräver en åtgärdsplan senast den 2 december.

27 oktober 2011

Smittskyddsläkaren i Gävleborg har anmält till Socialstyrelsen att landstinget inte följer smittskyddslagen. Redan i början av 2010 gjorde han verksamhetscheferna uppmärksamma på att smittsamma sjukdomar inte anmäldes alls eller inte anmäldes tillräckligt snabbt till smittskyddsenheten.

Ett exempel gäller ett fall där det mikrobiologiska laboratoriet i Gävle skickade meningokockbakterier för analys till laboratoriet i Örebro. Den 22 februari i år gjorde laboratoriet där en anmälan enligt smittskyddslagen och informerade smittskyddsläkaren i Gävle. Men så sent som den 5 mars hade läkaren som från början begärt analysen ännu inte lämnat en anmälan.

Okunskap bland läkarna

Socialstyrelsen har genomfört en inspektion i Gävle och konstaterar att det råder en okunskap inom hela landstinget om hur anmälningar ska göras.

Till viss del verkar det handla om ett ”attitydproblem” bland läkarna. Smittskyddsläkaren har stött på läkare som inte anser att det är deras sak att anmäla smittsamma sjukdomar.

Landstingsdirektören förklarar bristerna med att landstingets starka fokus på att få ekonomin i balans har trängt undan frågor om värdegrund och värderingar. Men han lovar bot och bättring och förklarar för Socialstyrelsens handläggare att en granskning av patientsäkerhetskulturen har genomförts och att en handlingsplan ska upprättas.

Patientsäkerhetslagen kräver att vårdgivarna ger god vård. I det ingår en god hygienisk standard.

Kräver tidplan

Socialstyrelsen konstaterar att de bristande anmälningarna av smittsamma sjukdomar är ett hot mot patienterna hälsa och därför oacceptabla. Myndigheten kräver att åtgärder genast vidtas och en tidplan för sådant som ska genomföras senare.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida