Längre tid att få ut legitimation

Har du nyligen sökt legitimation eller bevis på specialistkompetens? Beväpna dig med tålamod. Socialstyrelsen byter it-system under julhelgerna så handläggningstiderna kommer att bli längre än vanligt.

Den 23 december ska alla ansökningar om legitimation och bevis om specialistkompetens flyttas in i ett nytt it-system. Tre veckor senare ska systemet vara i drift men under hela januari räknar myndigheten med att ha svårt att svara på frågor.

Både frågor från dem som sökt legitimation eller bevis på specialistkompetens och från arbetsgivare som vill få uppgifter ur registret över legitimerad personal. Arbetsgivarna uppmanas att vänta med sina förfrågningar till februari.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida