Lär dig att bli bättre på att stödja barn vars föräldrar blir sjuka

Lär dig att bli bättre på att stödja barn vars föräldrar blir sjuka
Att barn med föräldrar eller närstående som är fysiskt eller psykiskt sjuka, missbrukar eller går bort har rätt till råd och stöd innebär en skyldighet för vården. Arkivbild: Colourbox

Nationellt kompetenscentrum lanserar en webbutbildningen för vårdpersonal.

Tiotusentals barn drabbas varje år av att en förälder blir allvarligt sjuk eller skadad. Omkring 3 000 barn om året förlorar en förälder. Får de inte rätt stöd och hjälp kan det få stora konsekvenser.

För bättre bemötande och ökad medvetenhet om barn som anhöriga i vården har Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, tagit fram webbutbildningen Barn som anhöriga – Våga fråga!

Skyldighet i lagen

I fredags lanserades webbutbildningen och redan har 100 personer registrerat sig.

Utbildningen är i två steg. Dels en individuell del om de förändringar i Hälso- och sjukvårdslagen som gjordes 2010. De ger barn med anhörig som dör, är fysiskt eller psykiskt sjuk eller missbrukar, rätt till särskild information, råd och stöd. Där ges också exempel på olika situationer och hur de kan hanteras.

– Man har inte tänkt så mycket på att detta innebär en skyldighet för vården. Även om det blivit bättre i och med lagändringen finns det fortfarande oerhört mycket att göra, säger Lennart Magnusson, verksamhetsledare för Nationellt kompetenscentrum, Nka.

Den som vill kan få ett utbildningsintyg efter del ett. Del två går ut på att personalen har gruppmöten och tillsammans skapar riktlinjer och rutiner för hur de ska jobba.

– Studier visar att om de här barnen inte får hjälp kan det få följder för resten av livet, man har bland annat sett att de löper en betydligt ökad risk att inte fullfölja sin gymnasieutbildning, säger Lennart Magnusson.

Sprider kunskap

Det är Nka som har fått Socialstyrelsen uppdrag att tillsammans med Linnéuniversitetet och Västra Götalandsregionen ta fram utbildningen som ska ge vårdpersonalen ökad insikt och beredskap.

Utbildningen är en del av ett större utvecklingsprojekt om barn som anhöriga där Nka under tre år koordinerat införandet av lagen i Västra Götalandsregionen och Dalarnas, Jönköpings och Östergötlands län. Erfarenheterna därifrån sprider Nka nu till övriga landsting och kommuner.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida