Många anmälningar om fel i vården redan första dagen

Redan på årets första vardag kom 29 anmälningar om fel i vården in till Socialstyrelsens nya klagomålsenhet. Till det kommer de 2 312 ärenden som har lämnats över från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Från årsskiftet är det Socialstyrelsen som tar hand om patienternas klagomål på vården.  Förutom alla nya klagomål ska Socialstyrelsen också ta beslut om de 2 312 anmälningar som Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, inte hann utreda färdigt och ta beslut om före nyår. De lämnades i går över till Socialstyrelsen, tillsammans med HSAN:s register och arkiv.

Ärendena har kommit olika långt i handläggning och enligt Helene Dahl Fransson på enheten för enskilda klagomål på Socialstyrelsens tillsynsavdelning, kan en del behöva göras om helt och hållet.

Första avgörandet dröjer

– Det är omöjligt att säga när det första avgjorda ärendet kommer.  Processen är ny, vi ska utbilda personal och ska också kommunicera mer med anmälaren. Dessutom har vi alla nya klagomål. Det blir en stor utmaning, konstaterar hon.

Hittills har 42 nya ärenden kommit in. Socialstyrelsen håller nu på att bygga upp den enhet med 25 handläggare som ska ta hand om alla klagomål.

Personalstyrkan består än så länge av 15 handläggare som är på kurs den här veckan. Flera av dem är rekryterade från HSAN, som tidigare prövade anmälningar mot enskilda yrkesutövare i vården, och kunde dela ut erinringar och varningar till dem som felat.

Enklare att klaga 

HSAN har hittills fått in omkring 5 000 anmälningar per år om fel i vården, men nu då det har blivit enklare att klaga väntas antalet ärenden stiga.

Till Socialstyrelsen behöver en patient inte anmäla enskilda yrkesutövare och på vilket sätt de har gjort fel. I stället räcker det med att anmäla en händelse och Socialstyrelsen kan då göra en bred och förutsättningslös utredning av vad som hänt. Utredningarna ska ta reda på orsakerna till det som inträffat och vad som kan göras för att det inte ska hända igen.

Ny roll för HSAN 

I stället för disciplinpåföljder kan Socialstyrelsen kritisera både personal och vårdgivare, och möjligheterna att ansöka om prövotid hos HSAN för hälso- och sjukvårdspersonal ökar. 

HSAN:s roll renodlas i och med den nya lagen om patientsäkerhet till att bara handlägga behörighetsfrågor. Det vill säga återkallelse av legitimation eller andra behörigheter, prövotid,  ansökan om ny legitimation eller andra behörigheter.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida