Många skadas av vården

Varje år skadas ungefär 105 000 människor i onödan när de vårdas på sjukhus. Med mer enhetliga rutiner skulle en stor del av fallen kunna undvikas.

I dag presenterade Socialstyrelsen rapporten Vårdskador inom somatisk slutenvård som visar att 8,6 procent av dem som vårdas inom sluten somatisk vård drabbas av vårdskador. Det betyder att ungefär 105 000 skador uppstår och orsakas av vården under ett år, och att de hade kunnat undvikas.

Dessa vårdskador medför 630 000 extra vårddygn på svenska sjukhus varje år. Det visar en genomgång av journaler som Socialstyrelsen har gjort för perioden oktober 2003 till och med september 2004.

Där hittades betydligt fler skador än som under samma period anmäldes enligt lex Maria. Men det är inte så konstigt eftersom endast allvarliga skador och risker lex Maria-anmäls.

– Det är två helt olika system. Lex Maria har fördelar, men det behövs system som också fångar upp andra skador, säger Ulla Fryksmark, som har lett projektet.

Viktigt hitta systematiska fel

Det sätt att gå igenom journaler som Socialstyrelsen har använt i den nu gjorda undersökningen är en bra metod då den fångar många skador, berättar Ulla Fryksmark. Det viktiga är att hitta systematiska fel, dels brister i rutiner och exempelvis ett datoriserat remisshanteringssystem, men framför allt där hanteringen inte fungerar.

– System och rutiner ska dock inte överskattas. Det gäller ju att de följs, säger Ulla Fryksmark.

Med undersökningen vill Socialstyrelsen öka insikten om vårdskador och patientsäkerhet hos beslutsfattare och hälso- och sjukvårdspersonal.

Läs mer: www.socialstyrelsen.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida