Patientsäkerhet

Många vårdskador anmäls inte av privata vårdgivare

Det finns en systematisk underraportering av vårdskador bland privata vårdgivare samt i regionerna Örebro, Gävleborg och Halland, skriver Dagens Nyheter.

Tidningen har jämfört det totala antalet lex Maria-anmälningar under åren 2014 och 2015 med antalet patientklagomål som lett till att Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, kritiserat vårdgivaren.

Inom primärvården stod privata aktörer för 20 procent av lex Maria-anmälningarna. Men andelen patientklagomål var högre: 34 procent.

Hälften så många anmälningar

I regionerna Örebro, Halland och Gävleborg anmäldes hälften så många vårdskador jämfört med flera andra län. Att vården skulle vara säkrare där motsägs av det faktum att ingen av regionerna stack ut vad gäller patientanmälningar.

Anna Hultin, analyschef på Ivo, ser med oro på situationen.

– Få ”lex marior” från ett visst verksamhetsområde eller en viss klinik är inte en kvalitetsstämpel, det innebär snarare att problemen riskerar att inte komma upp till ytan, säger hon till Dagens Nyheter.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida