Med rätt kompetens och arbetsmetoder kan tvång undvikas

Med rätt kompetens och arbetsmetoder kan tvång undvikas
Färre äldre utsätts för tvångsåtgärder i sina boenden, konstaterar Ivo i en tillsynsrapport. Foto: Colourbox

Fler måste ta till sig arbetssätt som fungerar, skriver Ivo i en rapport efter att ha granskat boenden för äldre.

Rapporterna om tvångsåtgärder i äldrevården har duggat tätt de senaste åren och det kontroversiella regeringsförslaget för ett par år sedan om att i särskilda fall tillåta tvångsåtgärder mot demenssjuka drogs tillbaka efter massiv kritik.

Väckarklocka

Nu har Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, granskat vad 93 boenden för vuxna med nedsatt beslutsförmåga runt om i landet gör för att undvika att använda tvång. Ivo har besökt både äldreboenden, demensboenden och gruppbostäder för vuxna, LSS.

Där det finns riktlinjer och kunskap om sätt att undvika tvång har användningen av tvångsåtgärder också minskat.

Varför arbetar inte alla på ett sätt som leder till mindre tvång och begränsningar för den enskilda när det uppenbart finns verksamheter där detta fungerar, frågar Ivo i förordet till  Skapa trygghet utan tvång och hoppas att tillsynsrapporten ska bli en väckarklocka.

Begreppsförvirring

Personalen i äldre- och demensboenden har oftare särskild kompetens för att arbeta med just de grupperna än personalen i LSS-boendena har, där personerna ofta bor större delen av sina liv. Ivo är kritisk mot det och efterlyser mer hälso- och sjukvårdspersonal i gruppbostäderna för vuxna.

Allvarliga brister i bemanningen, särskilt i äldreboenden och demensboenden nattetid, innebär en risk för tvång genom att de boende kan bli inlåsta i flera timmar då personalen arbetar på andra avdelningar.

Varken personal eller ledning räknar, enligt Ivo, sådana inlåsningar utan tillsyn som de otillåtna tvångs- eller begränsningsåtgärder de är.

Det råder förvirring om vad begreppen tvångs-, skydds-, och begränsningsåtgärder innebär.

Efterlyser utbildning

Att de kan innebära en risk för missförhållanden av det slag som personalen är skyldig att rapportera enligt lex Sarah tänker man inte alltid på. Både ledning och personal använder oftast begreppet skyddsåtgärd, skriver Ivo som också efterlyser utbildning i vilka krav på samtycke som ställs för olika åtgärder.

Granskningen, som var ett regeringsuppdrag ,omfattade 20 särskilda boenden för äldre, SÄBO, 21 demensboenden, och 52 gruppboenden för vuxna, LSS.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida