Multiresistenta bakterier spreds på sjukhuset

Fyra patienter smittades med MRSA-bakterier i samband med att en smittad man opererades på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge 2008. Nu kritiseras sjukhuset av Socialstyrelsen.

21 december 2010

Enligt landstingets riktlinjer ska smittade patienter vårdas i enrum och av personal som inte träffar andra patienter under samma arbetspass. Men så skedde inte den här gången.

Det fick till följd att fyra patienter smittades med multiresistenta MRSA-bakterier. Det uppger Radio Stockholm.

Det dröjde dessutom flera månader innan alla smittade patienter hade spårats.

Om sjukhuset inte ändrar rutinerna och rapporterar senast den 18 februari kan Socialstyrelsen utfärda ett vitesföreläggande.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida