Nekas förlängd remisstid

Nekas förlängd remisstid
Socialstyrelsen säger nej till att ge Läkarsällskapet längre svarstid än vad som är brukligt när en fråga går ut på remiss från myndigheten. Arkivbild: Colourbox

Läkarsällskapet vill ha mer tid på sig att besvara Socialstyrelsens förslag om avbrytande av livsuppehållande behandling än de fyra veckor som är brukligt. Men Socialstyrelsen tycker att arbetet redan har tagit för lång tid.

Den här veckan väntas Socialstyrelsen skicka de nya riktlinjerna om avbrytande av livsuppehållande behandling på remiss.

I ett brev till Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm ber Ingemar Engström, ordförande i Läkarsällskapets delegation för medicinsk etik, om en extra lång remissomgång. 

Den extra tiden behövs för att kunna få genomarbetade synpunkter, anser han. Läkarsällskapet tänker erbjuda alla sina sektioner att komma med synpunkter och flera av sektionerna har en särskilt hög ambition att svara på remissen.

Men Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm anser att arbetet redan har tagit för lång tid och att det skulle skapa trovärdighetsproblem om den här föreskriften hanteras på annat sätt än andra.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida