privat vård

Klart med lag om meddelarskydd även för privat anställda

Klart med lag om meddelarskydd även för privat anställda
- Ett stärkt meddelarskydd bidrar till förbättrad insynen i verksamheterna, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Regeringen går i dag ut med att de som jobbar i privata företag inom vård, skola och omsorg ska få stärkt meddelarskydd från nästa år.

Frågan om meddelarskydd för anställda inom privata företag som verkar inom offentlig sektor utreddes redan av den förra regeringen. Utredningen, som presenterades 2013, föreslog att samma rätt att fritt lämna information till medierna ska gälla för privat anställda som för offentligt anställda inom vård, omsorg och skola.

Sedan dess har ingenting hänt. Förrän i dag då regeringen fattade beslut om att lägga ett lagförslag. Enligt förslaget ska den nya lagen träda i kraft den 1 april 2017.

– Verksamhet som finansieras av våra gemensamma skattepengar ska vara trygg och hålla hög kvalitet. Anställda och uppdragstagare måste därför kunna påtala när de upptäcker missförhållanden, utan att vara rädda för att drabbas av repressalier. Ett stärkt meddelarskydd bidrar till en sådan trygghet och förbättrar insynen i verksamheterna, säger justitieminister Morgan Johansson.

Meddelarskyddet innebär rätt för anställda och inhyrda att kontakta journalister utan att riskera repressalier och med rätt att vara anonym. Arbetsgivaren är dessutom förbjuden att efterforska vem som har pratat med medierna.

– Det är verkligen ett positivt besked. Få har bättre insyn i verksamheten än de anställda, men trots det har de privatanställda inom skola, vård och omsorg hittills haft mycket begränsade möjligheter att skyddat berätta för medier om eventuella missförhållanden, säger Eva Nordmark, ordförande TCO, i en kommentar till dagens regeringsbeslut.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida