Nu krävs rutiner för samordnad rehabilitering

Det måste finnas rutiner för samordning av insatser för patentens rehabilitering och habilitering. Och samordningen ska dokumenteras i en plan som i första hand patienten ska ha hand om.

Det framgår av en ny föreskrift från Socialstyrelsen, som träder i kraft den 1 juli. Redan nu föreskrivs i gällande lagar och författningar att insatser från olika vårdgivare ska samordnas, men det fungerar inte alltid.

– Det brister i dag. Man gör saker i slutenvården, men släpper sedan taget och följer inte upp vad som händer. Ingen tar ansvar för det, säger Socialstyrelsens utredare Birgitta Larsson.

Lättare utöva tillsyn

Enligt de nya föreskrifterna blir kommuner och landsting skyldiga att ta fram rutiner för hur samordning ska ske och vem eller vilka som ska ansvara för det. I och med att rutinerna blir synliga blir det också lättare för Socialstyrelsen att utöva tillsyn, kommenterar hon.

Nytt i föreskriften är att även förskrivna läkemedel och hjälpmedel ska finnas med i planen, liksom samtliga vård- och behandlingsåtgärder som personalen på exempelvis särskilda boenden utför.

Tanken med föreskriften är både att säkerställa att nödvändiga insatser verkligen ges och att undvika dubbelarbete. Därför är det inte bara patienten som ska ha planen, även de olika vårdgivarna ska ha tillgång till den för att veta vilka andra åtgärder som är planerade.

– Sjukgymnasten ska veta om patienten även har exempelvis en psykologkontakt, säger Birgitta Larsson.

Patienten i fokus

Samordningen ska planeras tillsammans med den enskilde. Utgångspunkten är att habilitering och rehabilitering ska bedrivas utifrån en helhetssyn med patienten/klienten i fokus. En förutsättning för samordning är dels att vederbörande har behov av det och dels att han eller hon har gett sitt samtycke.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida